Přeskočit na obsah

Aktualizace vyhlášky 107/2005 Sb. v programu Organizace

Od 1. 2. 2023 platí nové výživové normy (finanční limity) pro nákup potravin. V programu Organizace si můžete zaktualizovat tento předpis na nové znění této vyhlášky.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. února 2023.

Přejít na sbírku zákonů