Přeskočit na obsah

Změna vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Vyhláška ze dne 3. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2023.

Přejít na sbírku zákonů