Přeskočit na obsah

Dotazník spokojenosti po telefonickém školení zákazníka

Prosíme, věnujte 2 minuty vyplnění následujícího dotazníku.
Vyberte vždy tu možnost, která se nejvíce blíží skutečnosti.

Prosíme, hodnoťte vždy konkrétní = aktuální školení.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.

Bylo vystupování našeho školitele milé a profesionální?

Bylo školení srozumitelné a dostačující?

Projevil školitel snahu o vysvětlení i jiných věcí, pokud byl o to požádán?

Jste s ukončeným školením plně spokojen/a a již nepotřebujete v dané oblasti jinou pomoc?

Doplňující informace

Kontaktní údaje