Přeskočit na obsah

První kroky s programem

Začínáme s programy od VIS Plzeň

Instalace a nastavení programů

Na základě vašich potřeb a přání nastaví technik vaše programy tak, aby vám co nejvíce ulehčovaly vaší práci. Instalace probíhá přímo na provozu nebo dálku, přes dálkovou správa. Vhodný způsob se volí vždy podle typu a složitosti vašeho provozu.

Úvodní školení na práci s programem

Úvodní zaškolení obsluhy programu je nedílným krokem k úspěšnému zavedení programu na vašem provozu. Školení probíhá buď přímo u vás nebo na dálku formou telefonického školení. Tuto formu školení je vhodné aplikovat i kdykoli v průběhu používání systému při jeho rozšiřování či pro doplnění znalostí.

Rozsah a obsah školení se vždy určuje dle vašich potřeb a možností. Cena školení je určena předem a odvíjí se od jeho rozsahu.

Telefonické školení

Telefonické školení e komfortní forma vzdělávání v práci s vašim programem. Školení se účastníte v pohodlí vlastního pracoviště, kdy veškerá výuka probíhá po telefonu a prostřednictvím internetu. Veškeré postupy v programu si trénujete na kopii dat ze svého vlastního programu.

Školení je možné časově úplně přizpůsobit vašim požadavkům, stejně tak jeho obsah je zacílený na vaše potřeby.

Do ceny školení se zahrnují jen přímé telefonické konzultace zákazníka s lektorem.